• Nghiên cứu xâm nhập thị trường

    Công ty Nghiên Cứu Thị Trường TITA cung cấp những dịch vụ nhằm giúp khách hàng tìm hiểu đối tác chiến lược, nhà phân phối, phân tích thị trường … trước khi quyết định đầu tư vào Việt Nam. Sắp xếp những cuộc họp cấp cao giữa khách hàng và đối tác chiến lược tiềm năng cho những cuộc mua bán, sáp nhập.

    whytitacontent