• Kinh nghiệm

    Công ty Nghiên Cứu Thị Trường TITA có kinh nghiệm thực hiện nhiều loại hình dự án, với nhiều phương pháp nghiên cứu, nhiều ngành hàng và nhiều khách hàng thuộc những loại hình kinh doanh khác nhau TITA là Công ty Nghiên Cứu Thị Trường tại Việt nam đã có kinh nghiệm thực hiện rất tốt những dự án có thiết kế rất phức tạp và cần thực hiện rất cẩn trọng ở mức độ rất cao để thử tới 14 sản phẩm. TITA cũng đã làm rất tốt nhiều dự án để khảo sát những đề tài nhạy cảm và đòi hỏi một cách tiếp cận, thiết kế bảng câu hỏi rất thông minh và tế nhị Với cách tiếp cận mọi vấn đề một cách sâu sắc và thực tiễn, Công ty Nghiên Cứu Thị Trường TITA đã tạo được sự tín nhiệm vững chắc đối với khách hàng ở nước ngoài, cũng như khách hàng ở Việt Nam (bao gồm cả công ty trong nước và công ty đa quốc gia) Hơn thế nữa, đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm đảm bảo luôn cung cấp cho khách hàng những dự án nghiên cứu với chất lượng cao và đáng tin cậy.