• Đo lường sức khỏe thương hiệu

  Công ty Nghiên Cứu Thị Trường TITA thực hiện thành công nhiều dự án đo lường sức khỏe thương hiệu bằng cả 2 hình thức: theo dõi liên tục và từng thời điểm.

   

  Là đối tác của MillwardBrown trong rất nhiều dự án tracking.

  TITA đã từng thực hiện rất nhiều dự án đo lường hiệu quả chiến dịch activation, phát sản phẩm mẫu trong và sau khi tung. Những dự án này không chỉ đòi hỏi đánh giá hiệu quả chiến dịch, mà TITA còn đưa ra những kiến nghị khả thi và thực tiễn nhằm cải thiện chiến dịch tốt hơn:

  • Đo lường sức khỏe thương hiệu
  • Đánh giá hiệu quả sau khi tung
  • Đo lường hiệu quả của hoạt động Activation
  • Đo lường hiệu quả của hoạt động phát sản phẩm mẫu
  • Đánh giá trò chơi truyền hình.
  whytitacontent