• Dịch vụ

  Công ty Nghiên Cứu Thị Trường TITA cung cấp các dịch vụ và giải pháp sâu sắc giúp cho khách hàng đạt được những mục tiêu kinh doanh trọng yếu. Chúng tôi thực hiện cả nghiên cứu định tính và định lượng.

   

  • Định tính: Moderator rất nhiều kinh nghiệm và kỹ năng tốt. Bao gồm các dạng nghiên cứu
   • Thảo luận nhóm
   • Phỏng vấn sâu
   • Nghiên cứu bí mật
   • Ethnography.
  • Định lượng: Công ty Nghiên Cứu Thị Trường TITA kết hợp cả những phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu truyền thống và hiện đại vào trong nghiên cứu
   • PAPI (Giấy), CAPI (Máy tính), CATI (Điện thoại và máy tính) và CAWI (Web)
   • Phỏng vấn tại nhà (Door to Door)
   • Phỏng vấn tại điểm tập trung (CLT)
   • Phỏng vấn tại siêu thị, các cửa tiệm
   • Quan sát bí mật.