• Nghiên cứu Sản phẩm, quảng cáo

  Là Công ty tiên phong xây dựng cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn cao dùng để đánh giá sản phẩm và quảng cáo (CLT) ở HCM và Hà Nội. Những cơ sở này bảo đảm việc thực hiện các cuộc nghiên cứu đạt chất lượng và độ nhất quán cao xuyên suốt trong toàn bộ các dự án.

   

  Phân tích để thấu hiểu cặn kẽ sự khác biệt giữa “Monadic” và “Sequential”, các loại thang đo, tiêu chuẩn đưa ra quyết định… Từ đó chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng giải pháp tốt nhất cho cuộc nghiên cứu. Thêm vào đó, TITA có cơ sở dữ liệu lên đến hàng trăm công thức thuộc các ngành hàng khác nhau giúp cho việc so sánh.

  Có nhiều kinh nghiệm thực hiện những dự án khó có quy trình phức tạp đối với các sản phẩm nhạy cảm.

  • Đánh giá bảng ý tưởng, mô tả sản phẩm
  • Đánh giá sản phẩm
  • Đo lường mức giá
  • Đánh giá quảng cáo
  • Đánh giá bao bì.
  whytitacontent