• Nghiên cứu người đi mua sắm

  Cung cấp cho khách hàng sự thấu hiểu sâu sắc từ quá trình đưa ra quyết định mua sắm cùng với cách thức mua hàng tại điểm bán cho đến khi “đặt” sản phẩm vào giỏ hàng hóa:

   

  • Phân loại người mua hàng: Họ là ai? Làm nghề gì? Mua vào lúc nào? Mua để làm gì? Mua ở đâu? Mua như thế nào? Mua bao nhiêu? Chi bao nhiêu? Bao lâu mới mua một lần? Mỗi lần mua bao lâu?
  • Ra quyết định mua hàng: Trước khi đến nơi mua hoặc tại nơi mua
  • Những động cơ mua sắm

  Đề xuất những phương pháp tiếp cận nghiên cứu một cách thuyết phục để giúp cho cửa hàng cải thiện chất lượng dịch vụ:

  • Khách hàng bí mật
  • Tìm hiểu thông tin về khách hàng trong khu vực
  • Nắm bắt tâm lý khách hàng
  • Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng.
  whytitacontent