• Điểm nổi bật – Với dịch vụ trọn gói

  Áp dụng kiến thức và kinh nghiệm từ vai trò khách hàng, cũng như sự tham gia tích cực của đội ngũ quản lý cấp cao trong Công ty, TITA đã thắng thầu nhiều dự án lớn, trong đó có dự án được xem là lớn nhất ở Việt Nam trong nhóm customized research với số mẫu lên tới gần 20,000

  Những yếu tố cốt lõi tạo nên thành công:

  • Là đối tác tư vấn chiến lược, thực tiễn, sâu sắc, trọn vẹn cho khách hàng
  • Hiểu biết tốt về thị trường kinh doanh
  • Đầu tư bền vững cho cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và quy trình thực hiện dự án nhằm cung cấp những kết quả nghiên cứu đáng tin cậy
  • Nhân lực dồi dào
  • Sự tham gia tích cực của ban quản lý cấp cao
  • Đội ngũ lãnh đạo, nhân viên tâm huyết và trách nhiệm cao
  • Cách tiếp cận linh hoạt.
  whytitacontent