• Điểm nổi bật – Dự án giao dữ liệu (data)

  Với một quy trình thực hiện dự án mang tính hệ thống cao, kết hợp cùng đội ngũ nhân viên tâm huyết và giàu kinh nghiệm, TITA thực hiện rất tốt những dự án giao dữ liệu và luôn đảm bảo dữ liệu với chất lượng cao, ổn định. Do đó, chúng tôi đã tạo được lòng tin và sự hợp tác chặt chẽ từ nhiều khách hàng lớn trong loại hình dự án này

  Những yếu tố cốt lõi tạo nên thành công:

  • Nhiệt tình chia sẻ, cập nhật những thông tin thị trường và những giải pháp thỏa đáng để hỗ trợ khách hàng, đặc biệt là những khách hàng nước ngoài thêm tự tin khi thiết kế dự án cũng như bảng câu hỏi cho dự án nghiên cứu
  • Là đối tác chân thành và hỗ trợ tích cực cho khách hàng
  • Thông thạo nhiều định dạng dữ liệu, phần mềm
  • Thu thập dữ liệu đáng tin cậy và xử lý dữ liệu chính xác
  • Cách tiếp cận linh hoạt.
  whytitacontent