TITA Trọn Vẹn Yêu Thương

TITA Trọn Vẹn Yêu Thương - Lần 2

Sáng kiến của BTC với café góp ý “CAFÉ GÓP” và những câu chuyện “nhỏ mà không nhỏ” Hành Trình Của Những Yêu Thương

...

Giới thiệu chương trình “TITA Trọn Vẹn Yêu Thương”

Với quan niệm rất tâm đắc trong cuộc sống là “những gì chúng ta có được không phải do sức mình làm ra”, Ban Giám Đốc và toàn thể nhân viên TITA đã thống nhất: hàng năm Công ty sẽ tổ chức một số hoạt động chung tay vì cộng đồng để đóng góp, chia sẻ một phần nhỏ của mình cho những mảnh đời bất hạnh. Ngân sách cho các hoạt động này được trích từ quỹ phúc lợi xã hội của Công ty, và một phần có ý nghĩa hơn rất nhiều đó là từ sự đóng góp của toàn thể nhân viên trong Công ty

...