• Giới Thiệu Hoạt Động Cùng Hội Khuyến Học TPHCM

  Một trong những định hướng cho các hoạt động xã hội của Công ty TITA là góp phần tạo ra nguồn nhân lực có trình độ cao cho đất nước. Chính vì vậy Công ty rất chú trọng tham gia phong trào khuyến học của Hội Khuyến Học TP.HCM và chương trình trọng điểm là chương trình học bổng 1&1. 

  Học bổng 1&1 là chương trình học bổng dành cho các em thi đậu đại học và có hoàn cảnh khó khăn. Trong suốt quá trình học đại học, mỗi năm các em sẽ nhận được 1 suất học bổng. Kể từ khi thành lập, TITA đã cam kết gắn bó lâu dài với chương trình và kết quả cụ thế như sau: 

  + Năm học 2007-2011: 10 suất, hiện các em đã ra trường và đi làm  

  + Năm học 2011-2013: 10 suất  

  + Năm học 2013-2017: 19 suất. Trong đó có 10 suất của công ty và 9 suất được tài trợ bởi tập thể nhân viên trong công ty. 

  Ngoài giá trị hữu hình là các suất học bổng, TITA còn tổ chức các chuyên đề nói chuyện và chia sẻ kinh nghiệm sống, kinh nghiệm làm việc cho các em để giúp các em có thêm kiến thức về môi trường làm việc thực tế để phần nào đỡ bở ngỡ khi ra trường. Ngoài ra, Công ty còn tạo cơ hội cho các em có công việc làm thêm, nhận các em vào thực tập và tạo cơ hội gắn bó làm việc lâu dài với Công ty.