• LỄ TRAO HỌC BỔNG HOA TRẠNG NGUYÊN lần 3 - Sept 2013

    Hàng năm Quỹ học bổng “Hoa Trạng Nguyên” sẽ trao 20 suất học bổng/mỗi học kỳ cho các em học sinh khá giỏi và phần thưởng cho các em đậu đại học là không giởi hạn.

    Nếu như hai kỳ cấp học bổng lần 1 và lần 2, các em học sinh cấp 3 đã không đạt điều kiện để nhận hết 20 suất của chương trình. Thì với đợt xét cầp học bổng lần 3 kết quả vô cùng khả quan, các em đã có tiến bộ rõ rệt, số lượng các em hội đủ điều kiện đã vượt số học bổng của chương trình. Vì vậy chương trình đã phải kêu gọi sự hỗ trợ và đóng góp từ các mạnh thường quân trong Giáo xứ.

    Và rất đáng khích lệ, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các Anh, Chị thế hệ đàn anh đi trước cùng đồng hành dìu bước các em như: Chị Uyên cam kết tài trợ dài hạn 1 suất, Anh Toàn 3 suất, anh Huy 2 suất và hai gia đình trong giáo xứ 1 suất. Vậy là đợt trao học bổng lần 3 đã có thêm 7 suất từ các mạnh thường quân.

    Hy vọng rằng với mục tiêu cụ thể và tôn chỉ “vô vụ lợi”, chương trình học bổng “Hoa Trạng Nguyên” sẽ ngày càng nhận được nhiều hơn sự ủng hộ và hưởng ứng của các mạnh thường quân để có thể mở rộng qui mô hơn nữa trong tương lai.