• Hoa Trạng Nguyên

  Quỹ học bổng "Hoa Trạng Nguyên" do Công ty TITA sáng lập vào tháng 01/2012, là chương trình cam kết cấp học bổng dài hạn cho các em học sinh cấp 3 của giáo xứ Tân Tạo - Thị Xã Lagi - Huyện Hàm Tân - Tỉnh Bình Thuận, nơi tập trung hầu hết các hộ gia đình nghèo, và là nơi không có nhiều công ăn việc làm. Vì vậy mục tiêu của chương trình là nâng cao tỷ lệ vào đại học cho các em với hy vọng giúp các em và gia đình thoát nghèo.

  Ý nghĩa tên chương trình

  • Hoa Trạng Nguyên là loài hoa thể hiện phẩm chất bất khuất và trí tuệ, Hoa Trạng Nguyên còn thể hiện sự thành đạt trong việc học.

  Mục đích

  • Xây dựng phong trào hiếu học
  • Nâng cao trình độ dân trí
  • Khuyến khích tinh thần chia sẽ và quan tâm tới những người xung quanh
  • Gia tăng tỷ lệ đậu Đại học và Cao đẳng
  • Gia tăng tỷ lệ khá giỏi và tiến bộ 

  Tôn chỉ

  •  Chương trình vô vụ lợi
  •  Rõ ràng, minh bạch, công bằng

  Đối tượng được xét cấp học bổng

  • Các em thi đại học
  • Học sinh các khối lớp 10,11,12
  • Học sinh lớp 9 (là diện mở rộng trong trường hợp các em học sinh cấp 3 không đủ tiêu chuẩn để nhận 20 suất cho mỗi lần xét)

  Các cơ hội có học bổng

  • Cơ hội 1: Phần thưởng dành cho tất cả các em thi đậu đại học
  • Cơ hội 2: Học bổng dành cho các em có điểm trung bình đạt từ 7.0 trở lên
  • Cơ hội 3: Dành cho các em có cố gắng, nếu các em có điểm trung bình học kỳ sau cao hơn học kỳ trước 0,5. (lưu ý: Điểm trung bình không được thấp hơn 5,5)

  Thời gian xét cấp học bổng

  • HS lớp 12:
   • Cuối học kỳ 1 năm học 12 xét điểm so với học kỳ 2 của năm lớp 11
   • Kết quả thi đại học
  •  HS lớp 11:
   • Cuối học kỳ 1 năm lớp 11 xét điểm so với học kỳ 2 của năm lớp 10
   • Cuối học kỳ 2, xét điểm so với học kỳ 1
  • HS lớp 10:
   • Cuối học kỳ 1 năm lớp 10 xét điểm so với học kỳ 2 của năm lớp 9
   • Cuối học kỳ 2, xét điểm so với học kỳ 1

  Số lượng học bổng

  • Phần thưởng đậu đại học: không giới hạn số lượng
  • Tổng số học bổng dành cho học sinh có điểm bình quân từ 7.0 trở lên và học có cố gắng là 20 suất. Cách xét duyệt dựa trên thứ tự ưu tiên như sau:
   • Điểm bình quân từ 7.0 trở lên
   • Điểm học kỳ sau cao hơn học kỳ trước lấy theo mức điểm tiến bộ từ trên xuống nhưng không được thấp hơn 0,5.
  • VD:
   • Kết quả có 22 em đạt tiêu chuẩn nhận học bổng trong đó có
   • 10 em có điểm bình quân 7.0 trở lên, thì 10 em này chắc chắn nhận 10 suất học bổng
   • Còn lại 12 em có tiến bộ từ 0.5 điểm trở lên so với học kỳ trước. Trong đó có 10 em đạt mức tiến bộ từ lớn hơn 0,5 còn 2 em có mức tiến bộ là 0,5. Vậy chỉ có 10 em có mức tiến bộ trên 0,5 được nhận học bổng.

  Giá trị học bổng

  • Bằng khen của chương trình
  • Phần thưởng đậu đại học: 2.000.000Đ/EM
  • Học bổng: 1.000.000đ/1 em/ 1 học kỳ
  • Học bổng sẽ được trao 1 năm 2 lần
   • Cuối học kỳ 1
   • Đầu năm học mới

  Chương trình sinh hoạt

  • Hàng năm, chương trình sẽ phối hợp với Trung tâm công tác xã hội, giảng viên của một số trường đại học để tổ chức các chương trình sinh hoạt cho các em. Nội dung chương trình sẽ tập trung vào
   • Vun đắp tinh thần học tập cho các em
   • Hướng dẫn phương pháp học tập để tiến bộ hơn
   • Chia sẽ những trăn trở, thắc mắc của các em
   •  Hướng nghiệp, hướng dẫn chọn trường